Begini Pemaparan! Hadist Dan Dalil Aqiqah

Aqiqah salah satunya tuntunan yang diteladankan Rasulullah SAW. Aqiqah mempunyai kandungan makna serta kegunaan positif yang dapat kita petik didalamnya. Oleh sebab itu, umat Muslim udah sepatutnya mengerjakan tiap-tiap tuntunan Rasulullah SAW tanpa ada kecuali, tergolong aqiqah.

Sementara itu, secara makna, Imam Nawawi memperjelas makna aqiqah sebagaimana berikut, “hewan yang disembelih dalam hari ke-7  dari kelahiran seseorang anak selaku wujud rasa sukur pada Allah SWT atas rahmat anak yang dia terima, baik laki laki ataupun wanita.” (kitab Al-majmu, jilid 8 perihal. 426)

Sebagian besar ulama berasumsi hukum aqiqah yaitu sunnah muakkad. Sementara itu, sejumlah kecil ulama seperti al-Laits serta Abu Daud berasumsi kalau hukum aqiqah yaitu mesti. Biar lebih mengerti hukum aqiqah, baca dalil-dalilnya dalam hadist di bawah ini.
Himpunan Kaidah Aqiqah
Tersebut sejumlah kaidah aqiqah dalam hadist Rasulullah yang dilansir dari buku Aqiqah oleh Ahmad ibn Mahmud ad-Dib serta Anda Ajukan pertanyaan Ustadz Menjawab oleh Amirulloh serta Hasbiyallah.

1. Trik Beraqiqah
“Buat seseorang anak ada aqiqahnya, jadi tumpahkanlah atasnya darah (sembelih hewan) serta raibkanlah atasnya kotoran serta najis.” (HR. al-Khamsah)
“Dulu orang jailiyah memulaskan kain dengan darah aqiqah di kepala si bayi. Lantas Rasulullah SAW menyuruh buat mengubahnya dengan bau harum.” (HR. al-Baihaqi, sanad hasan)
“Rasulullah menyembelih hewan aqiqah buat Hasan serta Husain serta beliau menyampaikan ucapan: berikut nama Allah. Ya Allah, buat-Mu serta kepada-Mu aqiqah sang Fulan.” (HR. al-Baihaqi)

2. Waktu Implementasi Aqiqah
“Aqiqah disembelih dalam hari ke-7 , atau dalam hari ke-4 belas, atau dalam hari ke duapuluh satu.” (HR. Baihaqi)

3. Hewan Aqiqah
“Dua ekor kambing buat anak laki laki serta seekor kambing buat anak wanita. Serta tak ada persoalan buat kalian apa kambing itu jantan atau betina.” (HR. Tirmidzi)

4. Dikarenakan Implementasi Aqiqah
“Tiap-tiap anak yang anyar lahir tergadai serta dilunasi dengan aqiqah dalam hari ke-7  lalu dicukur rambutnya serta dikasihkan nama.” (HR. Abu Daud)

“Saya tak senang tingkah laku melawan pada orang-tua. Barang siapakah yang melahirkan seseorang bayi serta pengin menetapi ibadahnya, jadi lakukanlah, buat anak laki laki dua ekor kambing serta buat anak wanita seekor kambing.” (HR. al-Hakim)

“Buat seseorang anak itu ada keputusan aqiqah, jadi sembelihkanlah hewan untuk dia serta raibkanlah penyakit darinya.” (HR. al-Bukhari)

5. Pembagian Daging Hewan Aqiqah
“Timbanglah rambut al-Husain, setelah itu bersedekahlah dengan perak (seberat rambut yang ditimbang) serta berikan sisi kaki hewan aqiqah pada wanita yang menolong proses kelahiran.” (HR. al-Baihaqi)

Baca juga: paket aqiqah Jakarta